top of page

Usklađenost postupanja i korporativno upravljanje

     

Sudskea praksea, državna tijela, pravo i ekonomijea, kao i svi  relevantni sudionikaci u jednom će se složiti, a to je da je usklađenost postupanja jedna od temeljnih zadaća korporativnog upravljanja. Članovi uprave društva moraju stoga imati dovoljno znanja o temeljnim načelima upravljanja usklađenošću kako bi ispunili svoje obveze nadzora, upravljanja i dokumentiranja te kako bi se izbjegli rizici povezani s odgovornošću. Pritom je prije svega važno da uprava postupa u skladu sa zakonom.

Korporativno upravljanje

Za odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI pojam usklađenosti u smislu sveobuhvatne pravne kulture u društvima obuhvaća sljedeće: pridržavanje relevantnih hrvatskih i stranih pravnih propisa, kao svih internih propisa društva, poput statuta, poslovnika, načela delegiranja, smjernica potpisivanja, radnih uputa, smjernica u vezi s nabavom i sprječavanjem korupcije, kao i računovodstvenih i knjigovodstvenih smjernica, ugovora o radu i načela korporativnog upravljanja zabilježenima u Kodeks ponašanja ili Etičkom kodeksu.


Odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI kao tim odvjetnika specijaliziranih na području trgovačkog prava u Hrvatskoj ima sveobuhvatni pristup prema sudionicima korporativnog upravljanja: Pod elementima dobrog korporativnog upravljanja  podrazumijevamo sve komunikacijske sustave i organizacijske procese koji su nužni kako bi se zaštitili interesi najvažnijih sudionika: kupaca, vlasnika i zaposlenika, dobavljača, države i javnosti.

Usklađenost na razini koncerna

  • ​Pravno savjetovanje koncerna glede pitanja u vezi s korporativnim upravljanjem

  • Provedba smjernica u koncernu

  • Provjera postojećih i razvoj novih programa usklađenosti 

  • Dodatna edukacija zaposlenika i / ili članova uprave u vezi s kodeksima ponašanja
     

Program edukacije

Jamčimo Vam da će pravila i upute koje su predmet programa edukacije našeg odvjetničkog društva, a koji je namijenjen zaposlenicima, direktorima i članovima uprave,  duboko ukorijeniti u organizaciju vašeg društva. Uloga  i postupanje uprave, rukovodećeg osoblja i nadzornog tijela od iznimne su važnosti kako bi sustav upravljanja usklađenošću u vašem društvu bio uspješan.

 

Mi smo vaš odvjetnik od povjerenja u svim pitanjima u vezi s usklađenošću i korporativnim upravljanjem u vašem društvu. Stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja u vezi programa edukacije.

Corporate Governance
bottom of page