top of page

Odvjetničk0 društvo
BORIĆ & PARTNERI d.o.o. 

Vaši odvjetnici od povjerenja i stručnjaci za
Korporativno pravo

Pravo nekretnina

Radno pravo

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI - E-PORUKE
Sadržaj ove e-poruke (uključujući njezine priloge) povjerljiv je i namijenjen isključivo primateljevoj uporabi. Ako e-poruka nije trebala biti upućena Vama, pošaljite molimo pošiljatelju poruku i izbrišite ovu e-poruku. Neovlašteno čitanje, distribucija ili prosljeđivanje ove e-poruke strogo je zabranjeno u smislu zakonske odvjetničke tajne. Odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI d.o.o ne preuzima odgovornost za elektronički prenesene informacije i datoteke. Nadalje, ne može se jamčiti da će prijenos informacija putem e-poruka biti siguran ili uslijediti bez grešaka jer se informacije mogu presresti, izvrnuti, uništiti ili odaslati sa zakašnjenjem ili mogu sadržavati viruse. Odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI d.o.o. ne snosi odgovornost za nepotpun ili netočan prijenos informacija sadržanih u ovoj e-poruci ili njihov zakašnjeli primitak. Ograničenja odgovornosti prema sporazumu o poslovnoj suradnji/punomoći/općim uvjetima primjenjuju se bez ograničenja. Primjenjuje se hrvatsko pravo bez iznimke, pri čemu se isključuju eventualna pravila o sukobu zakona i upućivanja na pravo strane države. Mjesto nadležnosti za sve sporove je Zagreb.

DODATNE INFORMACIJE PREMA ZAKONU O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI:
Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o.
Slavonska avenija 6
HR-10000 Zagreb
Temeljni kapital: 350.000,00 HRK (uplaćen u cijelosti)
Direktorica: Odvjetnica Andrea Domac Ričković
Sudski registar: Zagreb
Broj sudskog registra (MBS): 080688022
Nadzorno tijelo: Hrvatska odvjetnička komora Zagreb (http://www.hok-cba.hr/)
 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI
Odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI d.o.o. izričito odbija bilo kakvu odgovornost za eventualnu izravnu, neizravnu, slučajnu ili posebnu štetu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz Vašeg pristupa ovoj web stranici ili korištenja ove web stranice ili je na bilo koji način s tim povezana, uključujući, ali ne ograničavajući se na svaki gubitak ili oštećenje uzrokovano virusima koji utječu na Vašu računalnu opremu ili Vašu percepciju pouzdanosti informacija dostupnih na web stranici.
Informacije prikazane na ovoj web stranici ni u kom slučaju nisu pravni savjeti odvjetničkog društva BORIĆ & PARTNERI d.o.o., već predstavljaju samo opće informacije. Odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI d.o.o. ne preuzima odgovornost za nedostatnu ispravnost, potpunost, aktualnost, zakonitost ili trajnu dostupnost informacija odnosno izvora informacija stavljenih na raspolaganje na web stranici.
 

bottom of page