top of page
Leistungen
Usluge i kompetencije

Specijalizacija na raznim područjima

Raspon usluga koje nudi odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI pokriva cijeli spektar trgovačkog prava, a u potpunosti pokriva privatno i pravo javnih trgovačkih društava. Primjerice, područje prava društava jedno je od glavnih interesa odvjetničkog društva BORIĆ & PARTNERI te naše društvo nudi odgovarajući širok spektar usluga za sve pravne aspekte u vezi s upravljanjem i djelatnostima društava, bilo da je riječ o osnivanju društva i optimizaciji organizacijske strukture društva ili sveobuhvatnom savjetovanju uprave, imajući pritom na umu usklađenost postupanja i korporativno upravljanje te društveno odgovorno poslovanje društva. ružit ćemo vam odgovarajuću podršku i u slučajevima preuzimanja društva u kontekstu pripajanja i spajanja (M&A) te provođenjae odgovarajućih postupaka dubinskog snimanja (due diligence) kao i podršku u sklopu programa edukacije u vašem društvu.


Odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI pruža opsežne savjete za sva relevantna pitanja svakodnevnog poslovanja, a također je i vaš odvjetnik od povjerenja u slučaju sporova pred državnim sudovima ili institucionalnim ili ad hoc arbitražnim sudovima. Alternativni mehanizmi rješavanja sporova te posredovanje u postupcima upotpunjuju paletu naših usluga.


Na temelju pravne stručnosti i dobrog poznavanja ekonomskih pitanja i odnosa odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI  malim i srednjim društvima te stranim društvima pruža podršku glede planiranja i osnivanja društva u Hrvatskoj, kao i u slučajevima restrukturiranja i pripajanja te likvidacije društva. Kod pružanja naših usluga posebnu pozornost obraćamo sastavljanju ugovora svih vrsta prema potrebama svakog pojedinačnog slučaja.


Kompetencije odvjetničkog društva  BORIĆ & PARTNERI zasnivaju se na savjetovanju u pogledu hrvatskog prava, pri čemu smo  regulative EU-a pratili već i prije pristupanja Europskoj uniji u srpnju 2013. godine, odnosno tijekom cijele faze procesa pristupanja Hrvatske EU-u. To se odnosi na pravo EU-a o zaštiti potrošača, pravo tržišnog natjecanja, pravo javne nabave i pravo u pogledu državnih potpora. Tijekom deregulacije gospodarstva i usklađivanja hrvatskog prava pravu EU-a odvjetničko društvo BORIĆ & PARTNERI uspješno je pružalo savjetodavne usluge i zastupalo stranke  pred upravnim tijelima, Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, sudovima javnog prava kao i Sudom Europske unije.

Prikaz naših savjetodavnih usluga

 • Osnivanje društava (osnivanje društva kapitala, društva osoba, udruga)

 • Upisi u sudski registar

 • Restrukturiranje i izmjene statuta (joint ventures, reorganizacija, promjene temeljnog kapitala, pripajanja, razdvajanja, promjene pravnog oblika)

 • Podrška pri pravnom sljedništvu, razdvajanju, pripajanju i promjeni pravnog oblika

 • M&A proces spajanja i preuzimanja (Share & Asset Deal)

 • Dubinsko snimanje (due diligence)

 • Imenovanje i opoziv prokurista, uprave i direktora

 • Savjetovanje članova uprave,  direktora, nadzornih i savjetodavni odbora (Compliance, Corporate Governance)

 • Joint-venture-ugovori 

 • Ugovori o nekretninama (kupnja nekretnine, kupnja etažnog vlasništva)   

 • Zasnivanje instrumenata osiguranja (hipoteka) i služnosti

 • Ugovori o razvoju projekata

 • Ugovori s glavnim izvođačem i podizvođačem

 • Ugovori za predlagatelje projekata u vezi s nekretninama

 • Ugovori o izgradnji postrojenja

 • FIDIC projekti

 • Ugovori o zakupu i najmu (zakup poslovnog prostora)

 • Ugovori za građevinske projekte

 • Zahtjevi za povrat imovine

Radno pravo

 • ​Izrada ugovora o radu za zaposlenike i rukovodeće osoblje

 • Savjetovanje u vezi prava zaposlenika na suodlučivanje 

 • Upućivanje zaposlenika

 • Prestanak radnog odnosa i otkazi

 • Sporovi u vezi s pravima radnika

 • Pravno savjetovanje i izrada ugovora o radu i pravilnika o radu

 • Dubinsko snimanje u vezi s radno pravnim odnosima u slučaju pripajanja i spajanja društva

 • Opća pitanja radnog prava (individualni slučajevi u području radnog prava)
   

Trgovačko i ugovorno pravo

 • ​Opći uvjeti poslovanja

 • Ugovori o zajmu, ugovori kreditu i osiguranju kredita 

 • Međunarodna trgovina (UN-kupoprodajno pravo)

 • Ugovori o suradnji, ugovori o oglašavanju

 • Ugovori o pružanju uslugama, ugovori o proizvodnji

 • Ugovori između povezanih društava

 • Sporazumi o povjereništvu

 • Ugovori o savjetovanju, ugovori o upravljanju

 • Ugovori o leasingu

 • Ugovori o sponzorstvu
   

Rješavanje sporova i parnični postupci

 • ​Strateška analiza parničnih postupaka

 • Parnični postupci u građanskim, trgovačkim i radno pravnim pitanjima

 • Alternativno rješavanje sporova (ADR)

 • Postupci mirenja, nagodbe i arbitraže

 • Arbitraža (institucionalna i ad hoc)

 • Provođenje stranih presuda
   

Stečajno pravo i upravljanje potraživanjima

 • ​Zastupanje u stečajnom postupku

 • Pokretanje stečajnog postupka

 • Preuzimanje društava i imovine u stečajnom postupku

 • Zaštita prava vjerovnika

 • Naplata potraživanja

 • Ovrha nad nekretninama

 • Provođenje stranih odluka

 • Upravljanje potraživanjima

 • Europski platni nalozi
   

Pravo tržišnog natjecanja

 • ​Odobrenje poslovnih udruživanja

 • Sprječavanje ograničenja tržišnog natjecanja

 • Zastupanje u postupcima u vezi s tržišnim natjecanjem

 • Procjena mogućnosti pripajanja

 • Zloupotreba vladajućeg položaja

 • Usklađenost i upravljanje rizicima
   

Distribucija i prodaja

 • ​Zastupanje pred sudovima i arbitražnim sudovima u sporovima u vezi s distribucijom i prodajom

 • Ugovori o isporuci i distribuciji

 • Franšizing

 • Pravo u vezi s trgovačkim zastupnicima

 • Ugovori između trgovaca i proizvođača/dobavljača
   

Pravo EU-a i pravo javnih trgovačkih društava

 • ​Državne potpore

 • Energetsko pravo i pravo zaštite okoliša

 • Pravo EU-a

 • Novi medij i zaštita podataka

 • Ustavno i upravno pravo

 • Prekršajni postupci

 • Ugovori o javno-privatnom partnerstvu i infrastrukturni projekti
   

Energetsko pravo i javna nabava

 • ​Priprema dokumentacije za natječaje

 • Ugovori u vezi s javnom nabavom

 • Davanje podrške u postupcima natječaja

 • Distribucija električne energije i plina

 • Javna nabava

 • Energetsko pravo (obnovljivi izvori energije)
   

Intelektualno vlasništvo

 • ​Žig, autorska prava i patenti 

 • Intelektualno vlasništvo

 • Prisilno provođenje zaštite intelektualnog vlasništva

 • Ugovori o licenci za patente i ugovori o tzv. know-how
   

Mediji i IT

 • ​Ugovori za područje izdavaštva i medija

 • Sklapanje joint-venture-ugovora u vezi s medijima

 • Softverski ugovori

 • Zastupanje u parničnim postupcima u vezi s otkrivanjem informacija u medijima

 • Pravni savjeti o obradi i zaštiti osobnih podataka
   

Za više informacija o našim uslugama rado vam stojimo na raspolaganju.

Leistungen: Beratungsportfolio
Leistungen: Unternehmensrecht Immobilienrecht
Leistungen: Arbeitsrecht
bottom of page